ONLAR ADALETTEN  AYRILMAZLAR

ONLAR ADALETTEN AYRILMAZLAR

Allah katındaki salih amellerin en önemlilerinden birisi de adalettir. Adalet, Cenâbı Hakk’ıninsanlığa bahşettiği nimetlerin en büyüklerindendir. Sevgili Peygamberimiz (sav) “Bir saat adalet, yetmiş sene nafile ibadetten hayırlıdır” (el-Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, II, 58, 1721) buyurmuşlardır. Aynı zamanda Allah’ın en güzel isimleri/Esmâül Hüsnâ’dan birisi olan adl kelimesi Kur’an-ı kerim’de 28 ayette geçer aynı kökten gelme gelme kelimeler ise 25 ayette geçmektedir.
Adalet; her şeyi layık olduğu yerine koymak demektir. Zulmün zıddıdır ve yüce dinimize göre adaletsizlik en büyük zulümdür. Adalet kendilerine Allah tarafından nimet verilmiş olan nebilerin, sıdıkların, salihlerin ve şehidlerin gittiği yoldur. Sıratı müstakimdir. Adalet; âlemin nizamı ve ahengi, yerin ve göğün direğidir. Hak sahiplerinin haklarının korunması ve bütün insanların kanun karşısında eşit olmaları ancak adalet ile temin edilebilir.
Kur’an-ı kerim’de “Andolsun ki; Biz, peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik. Ve insanların adaleti ayakta tutmaları için beraberlerinde kitabı ve mizanı (adalet ve ölçüyü de) indirdik…” (Hadid 57/ 25) Buyrulur.
Bu ayete göre Cenâbı Hakk tarafından gönderilmiş olan bütün peygamberlerin, semavi din ve kitapların hedefi yeryüzünde adaleti ve düzeni tesis etmektir.
Bir milletin ve devletin kuvvet ve devamı adaletin tahakkukuna bağlıdır.
Yüce kitabımızda “Allah, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor” (Nisa/ 58) buyrulmuştur.
Nisa suresi 58. Ayette emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreden Yüce Allah bu ayetin hemen ardından gelen ayeti kerimede emanetleri ehline veren ve insanlar arasında adaletle hükmeden idarecilere itaat etmemizi emredip şöyle buyuruyor: ”Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Resule itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de (itaat edin..)” (Nisa/59)
Nisa suresi 58. Ve 59. Ayetlere göre idarecilerin emanetleri ehline vermesi ve insanlar arasında adaletle hükmetmesi tıpkı namaz gibi, oruç gibi farzdır. Allah’ın emirlerine uygun hareket eden ve adaletten ayrılmayan emir sahiplerine itaat etmekte tebaya farzdır.
Cenabı Hak diğer bir ayetinde mealen şöyle buyurur: “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutun, kendiniz veya ana babanız veya en yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik yaptığınız kimseler, gerek zengin ve gerek fakir olsunlar. Allah onlara sizden daha yakındır. Onun için haktan ayrılıp da nefsinizin arzusuna uymayın. Eğer adaleti yerine getirmekte veya şahitlikte dillerinizi eğer bükerseniz veya büsbütün yüz çevirirseniz, hiç şüphesiz Allah, ne yaparsanız hakkı ile haberdardır.” (NİSA- 135)
Ragıp El İsfehani: İnsanoğlunun evrendeki misyonunu açıklarken şöyle diyor:
İnsanoğlunun üç görevi vardır:
1. Halifetullah, Allah evreni nasıl adaletle yönetiyorsa insanoğlu da yönetimi ve eli altındaki insanları adaletle yönetmelidir.
2. İbadetullah, Allaha ibadet etmek.
3. İmâretül Arz, Arzı/yeryüzünü imar etmek.
Ragıp el İsfehani’nin de açıkladığı gibi Allah kâinatı nasıl ki bir denge, düzen ve adalet içerisinde yaratmış ve tıkır tıkır işleyen bir sistem kurmuşsa Allah(cc)’ın halifesi olarak yaratılan insan da dünyada adalete dayanan bir düzen kurmakla, dünyayı insanlar ve hayvanlar için imar edip işlemekle yükümlüdür. Bu yükümlülükler aynı zamanda ibadetullah/Allah’a ibadet etmek kapsamında da yer alır.
Yukarıdaki ayetlerden anlaşılıyor ki, adaletten uzaklaşan kimse Allah’a isyan etmiş zalimlerin arasına dâhil olmuş olur ve sonunda mutlaka cezasını görür. Ahlaken bozulmuş ve fesada uğramış birey ve toplumları yola getirip ıslah etmek ancak adaletle mümkündür. Düşmana bile adaletle davranmak lazımdır. Çünkü Cenâbı Hak “Bir topluluğa olan kininiz ve düşmanlığınız sizi adaletten ayırmasın” (Maide/8) buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz, “Düşmanınıza galebe ederseniz sakın adaletten ayrılmayınız! Onların çocuklarını, ihtiyarlarını, rahiplerini öldürmeyiniz. Onları kendi haline bırakınız. Şayet onlarla anlaşma yaparsanız anlaşmanızı bozmayınız” buyurmuştur.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM