Baro Başkanı Şahin, destek istedi

Baro Başkanı Şahin, destek istedi

Afyonkarahisar Baro Başkanı Av. Turgay Şahin, 7. Yargı Paketi Tasarısı ile ilgili görüş ve önerilerinden oluşan dosyayı Afyonkarahisar Milletvekillerine göndererek meslek ve meslektaşları adına destek istedi

 

Afyonkarahisar Baro Başkanı Av. Turgay Şahin, gelinen aşamada 2 Ocak 2023 Pazartesi günü açıklanan 7. Yargı Paketi Tasarısı ile ilgili görüş ve önerileri Milletvekillerine gönderdiği yazı ile paylaştı.
“İÇERİKTEN BASIN YOLUYLA HABERDAR OLDUK”
7. Yargı Paketi Tasarısı’nda yargının iç işleyişi ve usulle alakalı değişikliklerin bu yazımın kapsamında olmadığını belirten Turgay Şahin, “Özellikle dikkatinizi çekmek istediğim değişiklikler 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’ndaki Barolar ve Avukatlar ile ilgili kısımları oluşturmaktadır. Belirtmek isterim ki, söz konusu paketin içeriğinden kamuoyu ile birlikte basın yolu ile haberdar olunmuştur. Esasen yargının kurucu unsuru olan savunmanın örgütlü yapısı Barolar ve onun çatı örgütü olan Türkiye Barolar Birliği’nin sürece dahil edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda halihazırda Adalet Bakanlığı’ndan randevu talebinde bulunulmuş fakat henüz dönüş yapılmamıştır. Dönüş yapıldığı takdirde burada iletilen hususlar bakan beye de iletilecektir. Barolar ve avukatlar ile ilgili düzenlemelerde bu hususları Bakanlıkla ilk elden görüşmemiz bizlerin taleplerinin aktarılması yönüyle kıymetlidir. 7. Yargı paketinde, Avukatlık Kanunun 65. maddede 0-5 Yıl kıdemli avukatlardan baro keseneği yani aidat alınmaması önerilmiştir. Gerekçesinde ise mesleğe yeni başlayanların ekonomik olarak desteklenmesi olarak ifade edilmiştir. Yine paketteki tasarıda Avukatlık Kanunu 180. Maddede Adli Yardım Bürosunun gelirlerini oluşturan harçlardan aktarılacak payın yüzde 2’den yüzde 3’e çıkarılması önerilmekte ve gerekçesinde ise adli yardım sisteminin güçlendirilmesi amaçlandığı belirtilmektedir. Avukatlık Kanunu 43. maddeye eklenen son fıkra ile avukatların büro kurması için finansman desteği getirilmesi teklif edilmektedir. Öncelikle 43. madde ile getirilmek istenen desteği ve 180. maddedeki oransal artışı değerli bulduğumuzu ifade etmek isterim. Ancak biraz aşağıda ifade edeceğim açıklamalar ışığında özellikle genç meslektaşlarımıza yönelik ve onları ekonomik olarak desteklemek amacı taşıyan tasarının bu amacı gerçekleştirmek noktasında yeterli olmadığını maalesef ifade etmek isterim. Zira, mevcut 1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereği 0-5 kıdem avukatlar genel kurulca belirlenen aidatın yarısını ödemekte olup, örneğin bu tutar Afyonkarahisar Barosunda 2023-2024 yılları için yıllık 350 TL’dir. Yani aylık bazda 30 TL civarında bir meblağa tekabül etmektedir. Yine özellikle mesleğe yeni başlayan avukatların öncelikle adli yardım kapsamında görevlendirme kabul etmektedir. Ancak adli yardım gelirlerinin yetersizliği nedeniyle şu anda Afyonkarahisar Barosunda adli yardım kapsamında sadece en mağdur durumda olan savunmaya muhtaç kadınlar dışında görevlendirme yapılamamaktadır.” dedi.
“ADLİ YARDIM GELİRİ
YÜZDE 4’E ÇIKARILMALI”
Turgay Şahin, diğer barolarda genç avukatların avukatlık göreve başladıktan yaklaşık 20 ay sonra ücret sırasının kendilerine geldiğini ve görevin kabul edildiği tarihteki tarifeden ücretler yasal kesintiler sonrası 2 yıl gibi sürede avukatlara aktarıldığını belirtti. Şahin, “Bunun nedeni barolara gönderilen keseneğin yeterli olmaması ve ekonomik nedenden dolayı çok sayıda vatandaşın başvurusundan ötürü yıllarca yapılamayan ödemelerin birikmesinden kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan Türkiye genelinde tahmini birikmiş yaklaşık 150 milyon TL tutarındaki avukatların alacaklarının tek seferde tüm Barolara aktarılmak üzere TBB’ne gönderilmesi içinden geçtiğimiz ekonomik şartlar değerlendirildiğinde çok önemli ve elzemdir. Bunun yanında adli yardım bürosunun gelirinin yüzde 2’den 3’e çıkartılması taleplerimizin kısmen karşılanması bakımından memnuniyet verici ise de yukarıda aktardığım birikimi eritmeye de matuf olmayacaktır. Bu bakımdan da bu tutarın yüzde 4’e çıkartılması talebimiz bulunmaktadır. Öte yandan bizler tarafından sürekli gündeme getirilen ve dikkatinize sunduğum çok önemli ekonomik sorunlarımızın çözümüne dair hususlara pakette yer verilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirmeler ışığında, Barolarımızın ve avukatların öncelikli taleplerine dair başlıklar oluşturduk.” ifadelerine yer verdi.
“KAMU KURUMLARI ADLİ
YARDIM İÇİN PAY AYIRMALI”
Öncelikli talepleri sıralayan Şahin şunları kaydetti: “Adli Yardım ve CMK ücretlerinin bir kamu hizmeti oluşu sebebi ile KDV muafiyeti getirilmeli, bu mümkün değil ise yüzde 1’e çekilmelidir. Bunu dışında kalan tüm genel avukatlık hizmetlerinde KDV’nin yüzde 8’e indirilmelidir. Genç Girişimci işyeri açılışı kapsamında 1 yıl olan Bağ-Kur prim muafiyetinin 5 yıla çıkarılması beklenmektedir. 29 Yaş altındaki avukatlara prim ödemelerinde taksit ve indirim hususunda çalışma yapılmalıdır. 3 yıl için belirlenen gelir vergisi istisnası kapsamında olduğu belirlenen 75.000 TL lik gelirin 150.000 TL ye yükseltilmesini istiyoruz. Emekli aylıklarının arttırılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ortak çalışma yapılması beklenmektedir. CMK ödemeleri için vergi dairelerince talep edilen 5.000 TL üzerinde borcu yoktur yazısının kaldırılması bu mümkün değil ise 25.000 TL’ye çıkarılması, bu kapsamda Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1 İkinci Bölümde değişiklik yapılmalıdır. CMK Ücretlerinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile eşitlenmelidir. Avukatlık Kanunu 180. Maddesi a fıkrası uyarıca adli yardım için aktarılacak gelirin yüzde 2’den yüzde 4’e çıkartılmalıdır. Avukatlık Kanunu 180. maddesi b fıkrası uyarınca kamu kurumlarının Adli Yardım için bütçelerinden pay ayırması gerekmektedir. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarına bütçelerinden gerekli adli yardım ödemeleri için yardımda bulunulması hususunda hatırlatma yapılmalıdır.”
“KAMU AVUKATLARININ
ÖZLÜK HAKLARI HAKİM VE SAVCILARLA EŞİTLENMELİ”
Turgay Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: “Avukatların Vakıfbank üzerinden yürüttüğü avukatlık faaliyetleri sebebi ile banka ile ciddi bir ticari çalışması bulunmaktadır. Bu kapsamda VakıfBank’ta maaş müşterilerine ve Adalet Bakanlığı personeline verilen promosyonun Avukatlara da ödenmesi beklenmektedir. Kamu avukatlarının özlük haklarının hakim ve savcılarla eşitlenmesi ve tüm kamu avukatlarının tek çatı ve tek kurum altında çalışmasını istiyoruz. Bağlı çalışan avukatların ücret ve çalışma şartlarının iyileştirilmelidir. Noterlerden vekaletname yetkisi alınarak Barolara avukat vekaletnamesi düzenleme yetkisinin verilmesi yoluyla Barolara kaynak yaratılmasın sağlanmalıdır. Yalnızca lisans düzeyinde eğitim veren hukuk fakültelerinden mezun olanların uzlaştırmacı olabilmesi, uzlaştırmacı olmak için aranan ‘Hukuk eğitimi almış olmak’ koşulu, hayatında birkaç saat hukuk eğitimi alan herkesin uzlaştırmacı olmasına yol açmış, yaptığı işin hüküm ve sonuçlarını bilmeyen bu uzlaştırmacılar pek çok hak kaybına sebep olmaktadır. İşçi alacaklarında dava şartı olan zorunlu arabuluculuk görüşmelerinde işçi tarafın bir avukat tarafından temsil edilmesinin sağlanması beklenmektedir. Hukuk Fakültesi kontenjanlarının düşürülmesi ve hukuk fakültelerine girişteki başarı çıtasının ilk 50 bin ile sınırlandırılmalıdır. Tapu işlemlerinin avukat aracılığı ile yapılması zorunlu olmalıdır. Tüm şirket ve kurumların sözleşmeli avukat ile çalışması değişken ücretlerle zorunlu hale getirilmelidir.”
“AFYON’DA BİR BARO
PERSONELİNİN İŞİNE SON VERİLDİ”
Şahin sözlerini şöyle tamamladı: “Acil ve önemli taleplerin bir kısmı yasal düzenleme gerektirmekte iken bir kısmı ise idari karar ve işlemler ile rahatlıkla çözülebilecek konulardır. Barolarımız maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşamakta olup 2022 yılı itibariyle birçok baromuzda toplamda 300 civarı personelin işine son verilmek durumunda kalınmıştır. Afyonkarahisar ilimizde de 1 personelimizin işine son verilmiştir. Baroların gelirleri aidat ve baro pullarından gelen ve TBB tarafından ödenen pul paraları olup ilimiz özelinde toplam 200.000 TL aidat gelirimiz ve 500.000 TL baro pulu gelirimiz olmak üzere toplamda 700.000 TL gelirimiz bulunmaktadır. Bu kadarcık bütçe ile hali hazırda sayıları 100’ü geçmiş bulunan stajyer avukatların da eğitim ve staj programları eksiksiz biçimde yürütülmeye çalışılmakta, ancak geçtiğimiz yıllarda staj derslerine gelen stajyerlerimize verilen yolluklar artık ödenememektedir. Uzak ilçelerden gelen stajyerlerimizin aylık yol giderleri 1.200TL civarındadır. Bu aşamada baroların gelirlerini artırmak için yıllardır noterler tarafından yaptırılan fakat avukatların ve baroların yapmasında bir engel bulunmayan; Avukatlara çıkartılacak vekaletnamelerin barolar tarafından çıkartılmalıdır. İhtarnamelerin barolar tarafından çekilmesi baroların ekonomik sıkıntılarını giderecek ve hizmetlerine devam edebilmesi için kaynak yaratacaktır.”

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM